Info

SCHAAKCLUB TRIO

Tot Roem in Overwinning
Opgericht 6-11-1931

Bestuur Schaakclub “T.R.I.O.” De Meern

Voorzitter Bert de Weerd
Secretaris Dirk van de Geer
Penningmeester Frank Kanne
Wedstrijdleider Theo van de Poll

Erelid

Charles van Kampen

Teamleiders Bondswedstrijden

S.G.S. bondscompetitie Dirk van de Geer
S.G.S. bekercompetitie Dirk van de Geer
S.G.S. viertallencompetitie Bert de Weerd en Jan van Oort

Bondswedstrijden in de S.G.S.; Trio speelt in de SGS 2e klasse C.

Clubavond

Maandag 19.45 uur in de Schalm
Oranjelaan 10, De Meern. Tel: 030-6662609

Contributie

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt voor:
Seniorleden van 19 jaar en ouder : € 99,00
Juniorleden jonger dan 19 jaar : € 49,50
Donateurleden minimaal : € 25,00
Rekeningnummer NL18 INGB 0007 9824 08 :